ביטוח לאומי

 

ביטוח לאומי כשמו כן הוא, חברת ביטוח בבעלות המדינה. הביטוח הלאומי מבטח כל אזרח מפני: נכות מעבודה, נכות כללית, מילואים, אבטלה, אבטחת הכנסה, לידה וכיוב'.

כל חודש כל אחד מאיתנו מפריש כספים לביטוח הלאומי שזה מעין תשלום לחברת ביטוח פרטית.

כאשר אדם נפגע בעבודה, הוא מבוטח בביטוח הלאומי ויהיה זכאי לימי העבודה שיפסיד כתוצאה מהפגיעה (בין אם זו תאונת עבודה ובין אם זו מחלקת מקצוע), וכן למענק/קיצבת נכות במידה ותיוותר לו נכות.

כאשר אדם הינו נכה שלא כתוצאה מן העבודה, יהיה הוא זכאי לקיצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, במידה ומתקיימים התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.

במידה ואדם אינו יכול להתנייד, ו/או אינו יכול לשרת את עצמו במובן הבסיסי ביותר כגון: להתקלח, לבשל לעצמו, להתלבש לבד, יהיה זכאי הוא לקיצבת ניידות/שרותים מיוחדים.

משרד עורך דין יניב גביש הינו בעל ניסיון והתמחות ייחודית בייצוג נפגעים בכל הנושאים הללו, ולרבות הגשת תביעות לדמי פגיעה ונכות מעבודה, נכות כללית, ייצוג בועדות רפואיות, לרבות ועדות של נפגעי איבה.

כמו כן הטיפול שלנו מסתיים רק לאחר שמיצינו את כל זכויותיכם אל מול המוסד לביטוח הלאומי לרבות הגשת עררים למוסד וערעורים לבתי הדין לעבודה על החלטות המוסד לביטוח לאומי.

אנו עובדים באופן צמוד עם מיטב הרופאים מכל תחומי ההתמחות אשר הינם בעלי רקע בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון, בעלי יידע ייחודי במיצוי זכויות התובעים הן בביטוח הלאומי והן בפטור ממס הכנסה, פטור מאגרת רישוי לרכב, קבלת תו נכה ובהנחה במיסוי ברכישת רכב.

ביטוח לאומי