ליטיגציה אזרחית

 

במשרד מחלקה אזרחית המטפלת בתביעות כספיות, בענייני חוזים, ירושות, נדל"ן, צווי מניעה וסעדים זמניים. 

ליטיגציה אזרחית